Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Kaván František (1866 - 1941) U Tobolského rybníku, (kolem r. 1920)
Evidenční číslo: EC-8143
Technika a rozměr:
olej, lepenka
40 x 52 cm
Značeno:
značeno vlevo dole: Kaván
Popis:
Konzultováno s PhDr. Mgr. M. Zachařem.
Prodejní cena: 48.800 Kč
Informace o autorovi:
Významný český malíř-krajinář, studoval na pražské Akademii u J.Mařáka.
Po celou svoji uměleckou dráhu úspěšně vystavoval, poprvé již jako Mařákův student na jubilejní výstavě 1891, později většinou s J.U.V. V r. 1931 byl jmenován řádným členem Čes. akademie věd a umění.
Jeho dílo je spjaté s rodným krajem, maloval především Krkonoše, také Vysočinu a Železné hory. Spolu s Otakarem Lebedou a Antonínem Slavíčkem patří Kaván k nejdůležitějším českým krajinářům. Ferdinand Engelmüller označil Františka Kavána za největšího krajináře, jakého jsme kdy měli, a nejvíce si cenil jeho zim. Ostatně sám Kaván, jinak nemístně skromný a nazývající své malby škráby, připustil, že pokud by si něčeho ze svých obrazů měl považovat, pak by to byly zimy a malby z Akademie.