Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Mařák Julius (1832 - 1899) Lesní zákoutí s bystřinkou,
Evidenční číslo: EC-7905
Technika a rozměr:
olej, lepenka
24 x 32 cm
Značeno:
značeno vpravo dole: JM
Popis:
Z odborného znaleckého posudku PhDr. Mgr. M. Zachaře: "... Signovaný a v literatuře zatím nedohledaný obraz plenérového až reportážního charakteru upomíná ještě na Mařákovo vídeňské období a lze se domnívat, že vznikl ještě do poloviny osmdesátých let. Souzní s několika takovými exempláři z významných veřejných sbírek, přičemž vůbec nejblíže posuzovanému obrazu má větší, výškově orientovaný olej středního formátu z majetku Národní galerie, jehož původním vlastníkem byl Mařákův kolega z profesorského sboru Maxmilián Pirner. Oproti němu má menší formát hutnější štětcový traktament, temnější kolorit a baladičtější atmosféru. Ani jeden z obrazů není přímo datovaný, ale můžeme je z hlediska stylových souvislostí řadit někam do přelomu sedmdesátých a osmdesátých let, kdy téma lesních zášeří i vlastní povahy jednotlivých stromů bylo předmětem významných veřejných zakázek i soukromých objednávek. Těm právě předcházely desítky plenérových studií, přesných až jaksi stenografických záznamů realisticky věcných konkrétních lesních lokací. Tyto menší práce mající současnější ráz jsou menší toliko formátem, nikoli však významem. V tomto obraze je jako v kostce zakleto veškeré Mařákovo mistrovství a jde o práci nadstandardní úrovně...".
Prodejní cena: 183.000 Kč
Informace o autorovi:
Jedna z největších osobností 2. poloviny 19. století, malíř evropského významu, učitel a vzor celé generace českých krajinářů. První jeho učitel byl prof. Haushofer (1852), poté studoval v Mnichově (do r. 1855), v r. 1858 odešel do Vídně, v r. 1860 se tam usadil trvale. Z Vídně podnikal studijní cesty do Čech, na Slovensko a do Alp. V r. 1887 byl povolán na pražskou Akademii v.u., kde setrval a zemřel jako rektor Akademie. Vychoval celou řadu kvalitních malířů, většinou krajinářů. Mařákovy obrazy, jakož i nejlepších žáků tzv. "Mařákovy školy" tvoří páteř každé sbírky českého umění, ať již veřejné, nebo soukromé.