Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Zemánek Bohumil (1942 - 1996) Houpačka, 1965
Evidenční číslo: EC-5059
Technika a rozměr:
bronz
v.47 cm s dřevěným soklem 171 cm
Popis:
Bohumil Zemánek (1942-1996) patří mezi vrcholné představitele výtvarné grotesky a Nové figurace, které znamenaly výrazný proud neoficiálního českého umění od 60. let 20. století. Od studií na pražské AVU (1964-1970) se profiloval jako bytostný figuralista. Jeho plastiky provedené převážně v pálené, často glazované keramické hlíně, jsou obdařeny svébytným, syrovým humorem. Jak napsal Jindřich Chalupecký: „Tématem Zemánkovým je zcela důsledně obyčejný člověk našich dní ve svých obyčejných šatech a obyčejném postoji, a zdálo by se, že jej traktuje tak realisticky, že tu stojí "jako živý". Ve skutečnosti však Zemánek pevnou, vypjatou a shrnující modelací své postavy monumentalizuje. Takové spojení lidského humoru a umělecké vážnosti je v sochařství vzácné.“ Důležitým aspektem Zemánkovy tvorby je všeprostupující rozkoš z tělesného bytí. Ta se nejvíce projevuje v jeho sochách spojených s vodním živlem, jako jsou nestydaté kypré ženy Julie oděné v mokrých drapériích, do písku zahrabané postavy (Moře I.-III.), či v koupacím kruhu si lebedící Vodomil Oldřich. Zemánek vytvořil charakteristický „lidový pratyp“, který demytizoval až k zesměšnění. Takové pojetí lidské figury nebylo v souladu se socialistickou kulturní politikou, a proto vystavoval jen sporadicky a věnoval se restaurování. Přesto vzniklo několik jeho realizací ve veřejném prostoru (děti v parku Folimanka, Koupaliště v Ďáblicích, škola v Řepích).
Samostatné výstavy mu uspořádaly GVU v Chebu (1989), Špálova galerie v Praze (1993) a Moravská galerie v Brně (1993). Posmrtně se konaly retrospektivní přehlídky jeho díla v galerii Peron (2009), v rámci Letní keramické plastiky v Roztokách u Prahy (2009), na Novoměstské radnici v Praze (2012) a v Severočeské galerii v Litoměřicích (2014). Tvorba Bohumila Zemánka je zastoupena v Národní galerii, v Galerii hlavního města Prahy, v Moravské galerii v Brně a v řadě regionálních (Litoměřice, Cheb, Klenová, Liberec, Olomouc) i soukromých (např. galerie Zlatá husa, sbírka manželů Zemanových...) sbírek.

Plastika Houpačka (1965) vznikla ještě za dob jeho studia v ateliéru prof. Karla Hladíka. Navzdory jejím komorním rozměrům se zde prosazuje robustní, brutalistní modelace, důraz na gesto a významová satira, které zůstaly základními principy Zemánkova výtvarného jazyka po celé jeho tvůrčí období. Na volném trhu se Zemánkova díla téměř nevyskytují.
Prodejní cena: 170.800 Kč