Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Orlik Emil (1870 - 1932) Z Forte dei Marmi, (1910)
Evidenční číslo: EC-3644
Technika a rozměr:
olej, plátno na lepence
48 x 57 cm
Značeno:
značeno vpravo dole: Orlik
na rubu: Orlik-Aus.Forte.Dei. Marmi, štítek Professor Emil Orlik Berlin, Königl. Kunstgewerbemuseum č. 175, různá čísla a štítky
Restituce - SUPP - Ministerstvo kultury.
Popis:
Obraz vznikl za třetí cesty Orlika do Itálie v roce 1910. navštívil Benátky, Florencii a právě Forte dei Marmi a Arezzo.
Dílo bylo součástí umělcovy pozůstalosti, kterou ve 30. letech zakoupil pražský továrník, kterému byla celá sbírka nejprve zabavena gestapem a měla být restituována v březnu 1948, k čemuž nedošlo a restituována byla po více než padesáti letech.
Prodejní cena: 305.000 Kč
Informace o autorovi:
Významný český i německý malíř (figuralista a krajinář) a grafik. V 19. letech studoval v Mnichově soukromě (3 semestry, přátelství s Fr. von Defraggerem). 1891 přijat na mnichovskou Akademii; 1895 - první ocenění (stříbrná plaketa na Akademii); 1895 - členství ve spolku Německých výtvarných umělců v Čechách, vystavuje na 1. výstavě spolku. Navrhl k ní plakát. Zúčastnil se 56., 57. a 58. výstavy Krasoumné jednoty a sblížil se s významnými umělci: B. Pankokem, A. Menzlem, Maxem Klingerem, H. Matissem, F. Metznerem,C. Pissarem, Jos. Hoffmannem, Gustavem Klintem, F. Hodlerem, G. Hauptmanem, Maxem Slevogtem (se kterým jej vázalo celoživotní přátelství) a mnoha dalšími i veřejně známými osobnostmi např. T. G. Masarykem, Albertem Einsteinem atd.. V roce 1900-02 podnikl první cestu do Asie, Číny a Japonska, která jej dlouhodobě inspirovala, a kde ovládl techniku japonských dřevořezů. V roce 1905 z Prahy přesidluje trvale do Berlína, 1908 členem Berlínské Secese. Obesílal výstavy v Čechách. Působí (od r. 1904) jako profesor Školy grafiky při Umělecko-průmyslovém muzeu, která byla později spojena s Akademií (Berlín). Skutečnost, že mu v roce 1928 byla nabídnuta profesura na pražské Akademii (kterou mj. ze zdravotních důvodů odmítl) nám dokazuje, že jeho malířská dráha byla v Československu s uznáním sledována.
V současné době umístila Národní galerie 3 Orlíkova díla (Z toho jedno z Galerie Pictura) do sbírky světového umění ve Veletržním paláci. Jeho obrazy jsou též reprodukovány v publikaci Mladí lvi v kleci (ke stejnojmenné výstavě), Abor vitae, Praha , str. 264,266,267.