Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Špála Václav (1885 - 1946) Podzim, (1920)
Evidenční číslo: EC-7978
Technika a rozměr:
linoryt, papír
16,5 x 11 cm
Značeno:
značeno vpravo dole: V Špála
Prodejní cena: 9.760 Kč
Informace o autorovi:
Václav Špála studoval školu uměleckého zámečnictví v Hradci Králové, na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a poté na Akademii výtvarných umění. Na začátku jeho tvorby se nechal ovlivňovat především zahraničními umělci. Byl to především E. Munch, který Špálu ovlivnil. Vedle zahraničních vzorů však nalezl shodu v uměleckém názoru se svými spolužáky, zakladateli Osmy. Zejména v období 1907 až do počátku desátých let. Později se jejich projev začal rozcházet, a to zejména v barevnosti. Špála se nenechal vychýlit ze svého prožití barvy a světla, tak jako ostatní velcí malíři z jeho generace, kteří pod vlivem Francouzů tlumili zářivé barvy, jak je předtím v expresivním výrazu používali a dávali přednost šedým a hnědým. Ne tak Špála. Následující léta bychom mohli označit za hledání osobitého stylu tvorby, v kresbách tuší si osvojoval umění fauvismu, později dochází k osobitě "špálovské" formě kubismu, tu opouští ve dvacátých letech. Byl člen S.v.u. Mánes, Skupiny výtvarných umělců a Tvrdošíjných, se kterou společně vystavoval. R. 1937 byl v Pittsburghu vyznamenán na mezinárodní výstavě 1. cenou. Špála maloval nejen krajiny, ale i portréty, květiny a různá zátiší s ovocem. Stejně jako za jeho života i dnes není žádná sbírka moderního umění 20. století bez ukázky jeho autentické tvorby kompletní.