Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Zamazal Jaroslav Veris (1900 - 1983) Abstraktní kompozice, 1969
Evidenční číslo: EC-7974
Technika a rozměr:
olej, lepenka
s.v.: 56 x 40 cm
Značeno:
značeno vpravo dole: Veris 69
Prodejní cena: 26.840 Kč
Informace o autorovi:
Studoval na pražské Akademii v.u. u prof. Nechleby, Preislera, Krattnera, dále ve Vídni i Paříži. Žil střídavě v Paříži a Praze, v obou městech úspěšně vystavoval. Nejprve maloval podle starých italských a holandských mistrů, později v impresionistickém stylu až dospěl k neoklasicismu. Krátce byl ovlivněn i surrealismem. Jeho dílo obdivoval i Josef Čapek. Vystavoval m.j. v Krasoumné Jednotě (1926), Topičově salonu (1927), Aventinské mansardě (1933), ve Východoslovenském muzeu v Košicích (1935) a zejména v Paříži (Galerie Bernheim-Jeune a na Podzimním salonu).