Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Kotík Jan (1916 - 2002) Malba, 1965
Pořadové číslo: 75
Technika a rozměr:
olej, plátno, rentoilováno v NG před výstavou
130 x 146 cm
Značeno:
značeno vpravo dole: j.Kotík 65
Publikováno: Iva Mladičová-Jan Kotík 1916-2002, Národní galerie v Praze, číslo soupisu 937
Reprodukováno: tamtéž, str. 353
Vystaveno: Jan Kotík, Praha NG 1992, Berlin 1992, Bochum 1992, č.k. 78

Dílo pochází ze sbírky významného českého historika umění, který jej získal přímo od autora.
Popis:
"...Řada maleb z této doby obsahuje kresebné liniové abstrakce, jež velmi připomínají invenci amerického malíře Cy Twomblyho - jeho kresebné znaky, ostře vyryté do podkladové malby, se snaží zpochybnit dosavadní věrohodnost autentického gesta abstraktních expresionistů, stávají se "sémantickým gestem". Kotíkova kresba do malířské plochy má většinou charakter grafických komentářů, nečitelných popisů či legend k dějovým záznamům, v několika pracích jsou ale tyto formy graffiti použity pro zachycení děje samotného..." Iva Mladičová-Jan Kotík 1916-2002
Vyvolávací cena: 450.000 Kč
Neplatná výše Vašeho limitu. min. částka 450.000 Kč
Potvrzuji svůj zájem účastnit se dražby v zastoupení formou podání limitu pro výše uvedené dílo.
Zadejte Vaše telefonní číslo
Na tomto čísle Vás budou naši operátoři během aukce kontaktovat.
Potvrzuji svůj zájem účastnit se dražby v zastoupení pomocí telefonického spojení pro výše uvedené dílo. V případě, že se nepodaří navázat telefonické spojení se zmocnitelem (dražba po telefonu), souhlasí zmocnitel s tím, že bude dílo pro něho vydraženo za vyvolávací cenu pokud nebude jiný zájemce.
Informace o autorovi:
Významný malíř, průmyslový výtvarník, grafik a pedagog. Syn malíře Pravoslava Kotíka, studoval (1935-41) u prof. Bendy na UMPRUM v Praze. Poprvé své dílo představil na sklonku třicátých let u E. F. Buriana. Ve 40. letech se kromě malby věnoval kresbě a grafice, v padesátých letech kdy nemohl vystavovat, se zabýval designem – jako tvůrce i teoretik. Ale malovat nepřestal a jeho obrazy v duchu expresívní abstrakce získaly značný ohlas i na mezinárodní scéně. Ač generačně starší, v 60. letech dochází k vrcholu jeho tvorby, tentokráte nefigurativní. Uznání se dočkal také v Německu, kam v sedmdesátých letech emigroval. Jako externí docent působil na západoněmeckých vysokých školách, 1991-92 učil na pražské AVU. Člen Skupiny 42, Umělecké besedy a SČUG Hollar, zakladatel skupiny Systhema. Zastoupen v mnoha veřejných i soukromých sbírkách po celém světě.