Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Horb Max (1882 - 1907) Náměstí na předměstí Mnichova, (1906-7)
Pořadové číslo: 46
Technika a rozměr:
olej, dřevěná deska
20 x 22,5 cm
Značeno:
značeno vpravo dole: M.H.
Popis:
Nabízený obraz je menší plenérovou obdobou známého obrazu Mnichovské náměstí (1907, dnes v NG Praha), V díle je patrné poučení Liebermannem a náznak expresivního vývoje jeho další, však smrtí přerušené tvorby. Z dobového hlediska stojí za zmínku i zachycení prvních automobilů i parní omnibus v odlehlejším konci náměstí. Jedná se rozhodně o velmi významné dílo, jaké se na trhu ještě neobjevilo.
Vyvolávací cena: 150.000 Kč
Neplatná výše Vašeho limitu. min. částka 150.000 Kč
Potvrzuji svůj zájem účastnit se dražby v zastoupení formou podání limitu pro výše uvedené dílo.
Zadejte Vaše telefonní číslo
Na tomto čísle Vás budou naši operátoři během aukce kontaktovat.
Potvrzuji svůj zájem účastnit se dražby v zastoupení pomocí telefonického spojení pro výše uvedené dílo. V případě, že se nepodaří navázat telefonické spojení se zmocnitelem (dražba po telefonu), souhlasí zmocnitel s tím, že bude dílo pro něho vydraženo za vyvolávací cenu pokud nebude jiný zájemce.
Informace o autorovi:
Max Horb patří ke slavné skupině Osma, ale jelikož zemřel jako pětadvacetiletý, nevešel nikdy do širšího povědomí. Studoval kromě práv soukromě u Rudolfa Bema, což byl zdatný malíř a člen pokrokového Spolku výtvarných umělců Mánes. Získal dobrý technický základ, který rozvíjel od roku 1903 po tři léta na Akademii u prof. Františka Thieleho než odešel na podzim 1906 do Mnichova. Maloval rád pastózními barvami po vzoru německých malířů typu Maxe Liebermanna a zároveň se postupně seznamoval s širší slohovou paletou přicházející hlavně z Paříže.
V Praze bydlel v Mariánské ulici (dnes Opletalova), ve vedlejším domě žila rodina jeho přítele Georga Karse. Jeho (Karsův) volný portrét z roku 1906 a slavný obraz Mnichovské náměstí (1907), který zakoupila Moderní galerie, jsou dnes nejznámějšími díly tohoto člena skupiny zakladatelů moderního umění. Dnes víme, že namaloval pouze desítky obrazů, jakož i kresby a karikatury. Výstava jeho děl uspořádala Krasoumná jednota v Rudolfinu 1909. Za života vystavoval pravděpodobně jen jednou - s Osmou. V posledních letech k těmto obrazům lze přiřadit jeho Autoportrét, objevený a prodaný Galerií Pictura v roce 2015.